Förstärkt häl

Postat av: 10 den 04/10 - 2014 kl. 16:28:56

Det finns flera sätt att sticka en häl. Här kommer en beskrivning på hur du stickar en ”vanlig” häl på en strumpa som stickas uppifrån och ner.  Det är lite av en ”universalbeskrivning” såsom min mormor lärde mig en gång i tiden och som funkar på alla mönster oavsett antal maskor du har på stickorna.

Lägg upp maskor på stickorna. I detta exempel har jag lagt jag upp 12 maskor på varje sticka, dvs 48 totalt. Sticka resår 2 rm, 2 am tills du når den önskade längden på skaftet.

Förkortningar i texten
M – maska
Rm – rät maska
Am – avig maska
Da – ditt antal (ditt antal maskor du har på en sticka om det är annat är det jag har här i exemplet).
Dta – ditt totala antal maskor (ditt antal maskor totalt om det är annat än det jag har här i exemplet).

Hällapp
Tänk på hur stickorna är numrerade – jag kommer att hänvisa till numreringen i beskrivningen (bild 1). Varvets första 12 maskor (eller ditt antal) befinner sig på den första stickan. Du kan även ”navigera” efter den lilla garnstumpan (se pilarna i bilden) som indikerar början på första varvet.

Hällappen stickas över sticka  4 och sticka 1 (bild 1) och över hälften av det totala maskantalet. Jag har, som sagt, 12 maskor på varje sticka (48 totalt), så hälen stickar jag på 24 maskor.

Bild 1

Det är nog smidigast att samla maskorna på en sticka. (bild 2).  Maskorna på sticka 2 och 3 kommer inte att stickas just nu.

Bild 2

Hälen brukar jag sticka i dubbelstickning. Det är en väldigt enkel teknik och sockorna med förstärkt häl håller längre än sockor med slätstickad häl.

Gör så här:

Varv 1 (rätsida): Lyft första maskan, sticka en maska, lyft en maska, sticka en maska, fortsatt så hela varvet ut, sista maskan stickar du avig.

Varv 2 (avigsida): Alla maskor aviga.

De lyfta maskorna ser du tydligt i bilden nedan. Mönstret borde se ut som i bilden nedan (bild 3).

Bild 3

Upprepa varv 1 och 2 tills du har stickat lika många varv som du har hälmaskor (maskor på sticka 1 & 4 tillsammans). I det här fallet blir det 24 varv. Jag brukar även räkna de större lyfta maskorna, se bild 4) – lika många som kantmaskor på vardera sidan som du ska plocka upp sen. Antalet kantmaskor bör vara lika med antalet maskor du hade på stickorna från början (12 maskor i det här fallet).

Bild 4

Antal varv i hällappen= antal hälmaskor (sticka 1 +4) eller =da*2
antalet kantmaskor = da

Vändvarv under hälen

Hälen börjar man forma från rätsidan. Det är nog det svåraste momentet i hälstickningen, så jag skriver en instruktion varv för varv.

Dela upp antalet hälmaskor i tre delar som kommer att forma högre sidan, baksidan samt vänstra sidan av hälen. Om det är första gången du stickar häl, rekommenderar jag att du delar upp maskorna på tre stickor som jag har gjort i bilden (bild 5) eller sätter en markör. Det blir 24/3 = 8 maskor per sticka (eller da/3).

(Om man inte får det att gå jämt ut är det bäst att ha lika antal maskor på sidorna och mindre antalet maskor i mitten, t.ex. 10-8-10 (=28) – då du har 14 m på varje sticka.)

Bild 5

Varv 1:  Du fortsätter med dubbelstickning enligt mönstret – lyft första maskan, 1 rm, lyft 1 m, 1 rm, lyft 1m, 1 rm, lyft 1 m, sticka 8:e och 9:e m tillsammans och lämna den nya maskan på mellanstickan så att du har fortfarande 8 maskor kvar på stickan i mitten (på högre stickan har du nu 7  maskor kvar). Fortsatt sticka 6 m enligt hälmönstret, nästa 2 maskor (sista maskan på mellanstickan och första maskan på vänterstickan) stickas tillsammans rät genom bakre maskbågen, lyft den nya maskan tillbaka till mellanstickan. Nu har du 7 ostickade maskor kvar på din vänstra sticka. Sluta sticka nu och vänd arbetet med avigsidan mot dig (bild 6).

Bild 6

Varv 2: lyft första maskan från mellanstickan (bild 6), 6 aviga maskor, 8:e och 9:e maskan tillsammans, lyft den nya maskan tillbaka på mellanstickan  – det ska alltid vara 8 maskor på den. Sluta sticka och vänd arbetet med rätsidan mot dig.

Varv 3: lyft första maskan, 6 m enligt hälmönstret, 8:e och 9:e maskan tillsammans, lyft den nya maskan tillbaka på mellanstickan. Sluta sticka och vänd arbetet med avigsidan mot dig.
Upprepa varv 2 och 3 tills du endast har 8 maskor kvar på mellanstickan. Vana stickare stickar detta moment på 2 stickor.

Plocka upp maskor
Dela de 8 maskorna på 2 stickor (eller da/2) och plocka upp kantmaskorna längs med hällappen. 12 nya maskor per sida borde det bli (eller ditt antal). Nu borde du ha 16 maskor på sticka 1 och sticka 4 dvs de 4 maskorna sen tidigare + 12 nya maskor (eller da/3 + da).

Nu har jag 16+16+12+12 m på mina stickor (bild 7). (Har du annat antal från början ska du räkna, t. ex, (da+da/3) + (da+da/3) + da + da.)

Bild 7

Sticka ett varv räta maskor. Jag brukar sticka de upplockade maskorna genom bakre maskbågarna (vridna) för att det inte ska bli hål längs med hälkanten.

Minska maskor efter hällapp
Tänk på numreringen av stickorna igen. Sticka 1 börjar mitt bak på hälen och slutar vid den upplockade maskan mellan häl och fot. Stickorna 2 och 3 formar fotens överdel. Den vänstra sidans vrist och hälmaskor ska finnas på den fjärde stickan.

Varv 1: sticka alla maskor på sticka 1 och sticka sista maskan på sticka 1 tillsammans med första maskan på sticka 2 genom maskans bakre båge. Flytta tillbaka den nya maskan till sticka 2. Sticka vidare alla maskor räta och sticka tillsammans sista maskan på sticka 3 med första maskan på sticka 4 (bild 8). Flytta den nya maskan över på sticka 3 (det ska alltid vara 12 maskor (eller ditt antal) på sticka 2 och 3 under minskningen).

Varv 2: rm

Bild 8

Upprepa varv 1 och varv 2 tills du har 12 maskor (eller ditt antal) på varje sticka. Om du har smala fötter kan du göra 2 minskningar till och fördela maskorna så att det blir 1 m mindre än du hade från början på varje sticka (da-1), men normalt har man samma antal maskor som man la upp från början.

Fortsätt att sticka slätstickning utan att minska på maskor så länge så att du får rätt längd på sockan och det börjar bli dags att sticka för tån.

Lycka till!

Eva